Jelen világunkban a hétköznapi élet szerves része az angol nyelv ismerete. Bárhol járunk, bármit csinálunk találkozunk vele, hiszen a számítástechnika, a zene, az internet világa mind- mind erre épül. A gyerekekhez ezek közel állnak és ezért sok szót, kifejezést önszorgalomból megismernek. Az angol nyelv iránt érdeklődnek, lelkesednek. Így „érkeznek” a középiskolába. Pedagógusként arra törekszünk, hogy ezt a lelkesedést tovább fokozzuk, megtartsuk, miközben diákjaink angol nyelvtudását minden készséget felölelve gyarapítsuk kompetencia alapú oktatással, vagyis olyan ismeretek közvetítésével, melyekkel a mindennapi életben hasznosítható tudásra tesznek szert.

Az iskolai oktatás azonban nem mindig viszonyult így a tanulók fejlesztéséhez.
A poroszos oktatási rendszer alapelve a hibátlan, pontos mondatalkotás és a nyelvtan tökéletes ismerete volt. Mindent a nyelvtan szemszögéből közelített meg, mely következtében sok olyan diák hagyta el az iskolapadot, aki nem mert megszólalni.

A kommunikatív módszer változást hozott, mely az előbbiek ellensúlyozásaként a beszédkészséget emelte ki és igyekezett azt fejleszteni, a többi készség rovására. A drillek azonban - a szavak, kifejezések ismételgetése a tökéletes tudás, kiejtés elsajátításáig- nem kellően segítették a kommunikatív kompetencia fejlesztését.

A Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (Szeged, Pósz Jenő u. 2.) azt tartjuk szem előtt, hogy a nyelvoktatás során tanulóink minden készsége megfelelően fejlődjön. Kis létszámú osztályainkban erre maximális lehetőség nyílik a kompetencia alapú nyelvoktatásra, hiszen minden gyermek fejlődését figyelemmel tudjuk kísérni. Ilyen kis létszám esetén is előfordulnak jelentős tudásbeli különbségek. Az a célunk, hogy a kezdetben bizonytalanabb tudással rendelkező diákok se veszítsék el lelkesedésüket az angol nyelv iránt.

Angol óráimon figyelembe veszem a tudásukban bizonytalanabb vagy magasabb szinten lévő diákok haladásának segítését, mely érdekében sokszor egyénre szabott feladatokat kapnak. Gyakran van szükség a tanórai egyénre szabott feladatok mellett délutáni felzárkóztató órákra is, de a sok fáradozás és befektetett energia utólag mindig megtérül.

Tanulóink magas óraszámban találkoznak az angol nyelvvel tanórai keretek között, melyek mellett délutáni korrepetáló és tehetséggondozó órákon is részt vehetnek. Örömmel tölt el, mikor diákjaim azért keresnek meg, mert célirányosabban- pl. nyelvvizsgára készülődve, lemaradásaikat pótolgatva- vagy csupán kedvtelésből szeretnének foglalkozni a tanórai kereteken kívül az angol nyelvvel. Arra törekszünk, hogy tanulóink segítségünkkel táltosként szárnyaljanak és a mindennapi életben alkalmazható, aktív nyelvtudásra tegyenek szert.

Kanfi H. Erzsébet

Adó 1%-ával Ön sokat segíthet!
http://www.adoegyszazalek.com
http://www.ado1.hu/
http://www.taltos-iskola.hu
http://www.okj-szakma.hu
Táltos Iskola a Magániskola