A 2005-ben életbe lépő kétszintű érettségi általános és részletes vizsgakövetelményei célként nem pusztán a történelmi tantárgyi ismeretet határozzák meg, hanem a történelmi műveltséget, történelemszemléletet és a történelmi megismerés képességét állítják az oktatás középpontjába. A történelemtanítás hagyományos témái (politika-és eseménytörténet) kiegészültek a társadalom-, életmód- és technikatörténettel. A célok újrafogalmazása szükségszerűen eredményezi a felkészülés megváltoztatását, ami az önálló ismeretszerzésre és az alkalmazható tudás megszerzésére alapozható.

Milyen módszerekkel segítjük mi pedagógusok a diákjainkat az alkalmazható történelmi ismeretek megszerzéséhez?

  • Egy-egy történelmi téma feldolgozásakor kiemelkedő szerepet kap a forrásfeldolgozás, amely során szöveges forrásokat, ábrákat, diagramokat, statisztikai összehasonlításokat elemzünk, képeket, fogalmakat azonosítunk.
  • A feladatok megoldásában nagy figyelmet fordítunk a szaknyelv és a szakszavak helyes alkalmazására.
  • Sokat használjuk a történelmi atlaszt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az eseményeket térben és időben el tudjuk helyezni, hiszen rengeteg értékes információt tartalmaz, de csak az olyan tanulók számára, akik tökéletesen tudják használni.
  • A szöveges, kifejtendő feladatokban a gyerekek megszerzett ismereteik felhasználásával különböző témák között összefüggéseket, ok-okozati kapcsolatokat keresnek, megfogalmazzák véleményüket.
  • Az új követelményeknek megfelelően figyelünk a szöveges feladatok megfogalmazásánál a nyelvhelyességre és a helyesírásra.

E törekvések megvalósításával a tanulók úgy tudják elsajátítani a tananyagot, hogy képesek lesznek a tényszerű ismeretek megszerzése mellett gondolkodva tanulni és a gyakorlatban alkalmazható tudást szerezni.

A célok elérése érdekében a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Szeged, Pósz Jenő u.2.) tanulói számára a tanórákon felül biztosítunk általános iskolában tehetséggondozó, gimnáziumban pedig érettségi előkészítő foglakozásokat, tudtuk meg Mártonné Ritter Mária igazgatótól. A tanítási órákon és ezeken a foglalkozásokon a legfontosabb célok a készség- és képességfejlesztés, illetve a problémamegoldó gondolkodás kialakítása.

A Táltos Iskola pedagógusai nagyon fontosnak tartják a kompetencia alapú oktatást, hiszen a tantárgyak általános követelményei már a tényszerű ismereteken és a lexikális tudáson kívül a gyakorlatias tudást is tartalmazzák. A gyerekek alacsony osztálylétszámmal dolgoznak, ami lehetővé teszi, hogy egy-egy tanulóval a szaktanár többet foglalkozzon, segítsen neki a felkészülésben, a tananyag megértésében.

Hugyák Tibor

történelem szakos tanár

Adó 1%-ával Ön sokat segíthet!
http://www.adoegyszazalek.com
http://www.ado1.hu/
http://www.taltos-iskola.hu
http://www.okj-szakma.hu
Táltos Iskola a Magániskola