"Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csodát tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint egy lángelmét elnyomni, mert az nagyon érzékeny. Azt úgy el lehet fújni és taposni, mintha ott sem lett volna.” (Szent-Györgyi Albert) 

Első osztályban tanítani a pedagógusnak a legszebb és egyben legnagyobb kihívás. Számtalan ötlettel, egyszerű eszközzel egy kreatív tanító minden gyermek számára élvezetessé teheti az órát. A mai oktatásunk többnyire az intelligenciára helyezi a hangsúlyt, a tudás szűk területen való alkalmazására. A pedagógusok egyik legfontosabb feladatai közé tartozik a tehetséggondozás.

A tehetséggondozás fő színtere a tanítási óra. A „különbségtevés”, a tartalom alakítása a gyermek érdeklődése, előzetes tudása szerint történik. Mind a tanórákon, mind a tehetséggondozáson megvalósul a minőségi és mennyiségi differenciálás.
A munkaformák és a nevelési stílusok is a gyermekek igényeihez igazodnak. Mi, a Táltos Iskolában (Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, szakiskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székhely: Szeged, Pósz J. u.2.) önálló gondolkodásra, valódi kérdések megfogalmazására, egyedi megoldások keresésére ösztönözzük a gyerekeket. Nem hagyjuk eltompulni a gyermekek természetes kíváncsiságát, a ránk bízott gyermekeket olyan eszköztárral vértezzük föl, hogy a jövő problémáit képesek legyenek megoldani.
Az iskola szellemisége lehetőséget biztosít a tanító számára, hogy a reggeli kötetlen beszélgetéssekkel, közös mesélésekkel és még számtalan közös tevékenységen keresztül megismerje a tanulók képességeit. Csak így tudjuk megszervezni a tanítás menetét és a módszereket megválasztani.

Az iskola profiljába a tehetséggondozás szervesen kapcsolódik. A tehetséggondozás területei: differenciált foglalkozás, szakköri tevékenység, versenyekre való felkészítés, tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása.
Ebben az életkorban a gyermekek számára nélkülözhetetlen, hogy munkájuk során állandó bátorítást, támogatást kapjanak.

Erdős Judit pedagógus