Egy szép napon a sas az erdőben repült ágról-ágra, s így kiáltott az erdő állatainak.

- Halljam, ki áll ki velem! Minden versenyben győzök!
Nagyon szerényen előlépett a harkály.

- Én vagyok az első jelentkező.
A sas akkorát kacagott, hogy az erdő is visszhangzott.
- Te, hiszen csak egy közönséges harkály vagy!
- Akkor is kiállok ellened.
- Na, mondj egy célt! - mondta a sas fitymálva.
- Rendben. Az legyen a feladat, hogy ki tud több rovart kiszedni a fából.
Körülállja a közönség a kijelölt fát. Elsőnek a sas próbálta kipiszkálni a rovarokat, de sehogyan sem sikerült. Ahányszor beleszúrta a fába a csőrét, annyiszor akadt bele.
- Letelt az időd - szólt a harkály. - Most én jövök.
A harkály odarepült a fához és elkezdte kopogtatni. Nemsokára a lehető legtöbb bogarat szedte ki a fából.
- Nyert a harkály - mondta a bíró.
Miután megünnepelték a harkályt, így szólt a sas.
- Na, te harkály, most én mondok egy feladatot.
- Jól van, de mi lesz az?
- Arra gondoltam, hogy ki tud több egeret fogni a réten.
Miután kiértek, odahívták a bírót, aki majd dönteni fog a versenyben. Most elsőnek a harkály próbálkozott. Ahogy megpróbálta megfogni az egeret, mindig kicsúszott a csőréből. A sas hamar megunta a harkály ügyetlenkedését és rákiáltott.
- Letelt az időd. Most én jövök!
A sas a réten sok egeret fogott. És a bíró azt mondta, hogy a sas nyert. Mindenki másban tehetséges. Megünnepelték a versenyt, ahogy illik. Itt a vége, fuss el véle.

Lovász Ferenc
a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola,  Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény Szeged tanulója

  TÁLTOS ISKOLA SZEGED - A DÉL-ALFÖLDI MAGÁNISKOLA