A szegedi székhelyű Táltos Iskola pedagógiai újdonság, iskolatípus. 1997-ben alakult a kiemelkedő tehetségű szegedi és városkörnyéki gyermekek oktatására. Akkor két alsó tagozatos osztállyal (1. és 4.), viharvert, korábban hajléktalanok lakta épületben. Ma 8+4 gimnáziumi osztályos rendszert, a Tiszától a Zaláig 105 művészeti iskolai csoportot működtetünk, s a tehetséggondozást, egyéni képességek kibontakoztatását tűzték ki célul a 2007/2008-as tanévtől működtetett hódmezővásárhelyi és zalaszentmihályi, valamint a 2008/2009-es tanévben csatlakozott balotaszállási és zsanai tagiskolák. 

 A Táltos Iskola pedagógiai újdonság, iskolatípus. 1997-ben alakult a kiemelkedő tehetségű szegedi és városkörnyéki gyermekek oktatására. Akkor két alsó tagozatos osztállyal (1. és 4.), viharvert, korábban hajléktalanok lakta épületben. Ma 8+4 osztályos rendszert, a Tiszától a Zaláig 105 művészeti csoportot működtetünk, s a tehetséggondozást, egyéni képességek kibontakoztatását tűzték ki célul a 2007/2008-as tanévtől működtetett hódmezővásárhelyi és zalaszentmihályi, valamint a 2008/2009-es tanévben csatlakozott balotaszállási és zsanai tagiskolák.

A Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös igazgatás alatt működő, többcélú intézmény. Az alapítás éve - 1997 - óta a fenntartó Dél-alföldi Táltosokért Kiemelten Közhasznú Alapítvány kuratóriuma, az iskolavezetőség és a tantestület alakítja az intézményi oktatáspolitikát a partnerek igényeit messzemenően figyelembe véve. A jelenlegi iskolaszerkezet és program, de a napi pedagógiai gyakorlat is egy folyamatos pedagógiai innováció eredménye. Az iskola alap- és középfokon általánosan és emelt szinten képző, gyermekközpontú, az ismeretközvetítést a személyiség- és képességfejlesztés szolgálatába állító, a gyermekek aktív tevékenységére építő intézmény. Az iskola alapítóit közösségépítő, hagyományteremtő és -ápoló szándék vezérelte, ezt vitték tovább a mindennapokba is. Itt fontos szempont, hogy minden gyermek megtalálja az intézmény falain belül azokat a tevékenységeket, amelyek elősegítik önkifejező képességének gyarapodását,

érettségit, ECDL vizsgát, szakképzés keretében OKJ-s szakképesítést, nyelvvizsgát

..tehessen. Széles kínálatát az iskola bármely gyermek számára elérhetővé kívánja tenni.

A Táltos tanárai mind azt gondolják, hogy odafigyeléssel megtalálható, kitartó munkával fejleszthető mindenkiben valamely egyedi adottsága, amelytől sikeres és elégedett felnőtt lehet.