Mértékek a TáltosbanÁltalános iskolánkban évfolyamonként legfeljebb 16 fős osztályokban tanítunk. Már elsőben, igaz játékos formában elkezdődik az angol nyelv és a számítástechnika, 4. évfolyamtól a német nyelv tanítása - mindkettő emelt szinten. A harmadik idegen nyelv oktatásával a 9. osztályig várunk. Ezt az évfolyamot, a gimnázium első osztályát a 2002/2003. tanévben indítottuk. Felmenő rendszerben a teljes évfolyamos gimnáziumban tanulhatnak tovább diákjaink, valamint OKJ- s szakképesítést szerezhetnek, ECDL vizsgát tehetnek. Az általános iskola helyi tantervében nagyobb óraszámban szerepel a matematika, a gimnáziumban ugyanez igaz a tánc- és dráma, valamint a mozgóképkultúra és a médiaismeretek tantárgyakra. Mindkét oktatási fokon megemelt óraszámban oktatunk számítástechnikát.

A reggel mindig a varázsszőnyegen kezdődik, és nem tilos a repülés sem - igaz, csak csukott szemmel, és a tanító néni segítségével. A gyermekeknek szükségük van a mesékre, a nap kezdetén nagy utakat tehetnek a másik végtelenben, a pedagógus szinte észrevétlenül egészíti ki kalandjukat önismereti játékokkal, a gyermeklélek konfliktusait oldó dialógusokkal.

Értékelésünknek csak egyik és nem is a legfontosabb eszköze a tájékoztató füzet. A differenciált és személyekre - személyiségekre - alkalmazott tehetséggondozás nem is képzelhető el részletes egyéni fejlesztési tervek nélkül. Tanítványairól havonta készít minden pedagógus úgynevezett értékelő lapot, amely tulajdonképpen helyzetelemzés, eszközök és célok csoportosítása és aktualizálása a tanulmányi előmenetel soron következő stúdiumaira. A tehetséggondozó munkafolyamatának is hangsúlyos eleme a személyiség orientációja, a nagyobb pedagógiai etapok - tagozatok, iskolafokok - végén azonban nélkülözhetelen. A tanulmányi, illetve a pályaorientáció talán legfontosabb adatbázisát éppen a kisebb könyvbe kötött értékelő lapok alkotják, mint az ismeretszerzés és az egyéni fejlődés természetrajzának kordokumentumai.