Számtalan kiállításon mutatkozott meg szerte az országban a Táltos Iskola diákjainak alkotási kedve, kreativitása, szárnyaló fantáziája, bizonyítva oktatási módszereink sikerességét. Diákjaink műveikben megteremtik saját világukat, kifejezik élményeiket. Szemléletüket önálló életkori mitológiában összegzik. Ez a párhuzamosan létező gyermeki világegyetem nyit meg itt, érintésnyi közelségben olyan széles kommunikációs csatornát, amely nem maradhatott korosztályi korlátai között. Hordozóeszközre kívánkozott: füzeteken, dossziékon, képeslapokon követhető a tehetség kibontakozása.

A művészeti iskola szerepe a tehetséggondozásban

A projekt, az üzleti forgalom haszna az iskola anyagi eszközeit növeli, támogatást jelent nevelési céljainak, pedagógiai programjának teljesítéséhez.