Útmutató a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásához: Az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról rendelkezik arról, hogy a magánszemélyek hogyan támogathatják adójuk egy százalékával a közhasznú tevékenységet folytató  egyesület ,alapítványt, civil szervezetet, egyházat. A törvény lehetőséget biztosít a magánszemélynek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében), a megjelölt kedvezményezett(ek) javára nyilatkozatban rendelkezzék. 

A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának 1 százalékáról egyesület  alapítvány, kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány javára. További egy százalékát, pedig egyházaknak, vallási felekezeteknek ajánlhatja fel.

A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát, illetve a technikai számát. A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot  (nyilatkozatokat)
a) önadózás esetén az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóbevallási csomagjában elhelyezve, vagy
b) munkáltatói adómegállapítás, illetve az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó nyilatkozat munkáltató által történő továbbítása esetén a munkáltatója útján, vagy
c) adóhatósági adómegállapítás esetén a nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóhatósági adómegállapításról szóló nyilatkozatához csatolva, vagy
d) az adóbevallás és az adóhatósági adómegállapításról szóló nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtása esetén elektronikus űrlapként elektronikus úton - kivéve, ha a magánszemély nem maga készíti adóbevallását, és a képviselőjének a rendelkező nyilatkozat megküldésére meghatalmazást nem adott, vagy
e) lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán juttatja el az adóhatóságnak.

A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon feltüntethető az adózó neve és lakcíme is.
A borítékon és a rendelkező nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek.

Az állami adóhatóság a meghatározott összeget a kedvezményezett részére a nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének december 15. napjáig utalja át.
APEH információ: 06/40/424242
Ha valaki nem rendelkezik arról, hogy adójának 1 %-át alapítványnak, civil szervezetnek vagy egyháznak ajánlja fel, úgy ez az összeg is az állami költségvetésbe kerül. Ez a támogatási forma külön terhet nem jelent, kiadást nem jelent a rendelkezőknek, hiszen az adó összegét amúgy is meg kell fizetnie. Csupán arról van szó: meghatározhatjuk ezen összeg sorsát.

Olyan szervezetek működését segíthetjük adónk 1%-ának felajánlásával, amelyek aktívan vesznek részt, például az oktatásban, hitéletben, egészségügyben, környezetvédelemben stb.

A Szegedi Táltos Szülőkör Egyesület  a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hatékony működtetésével országos hírnévre tett szert az általános iskolás és középiskolás tanulók oktatásában, tehetséggondozásában, művészeti képzésében.

A Táltos Iskola Hódmezővásárhelyen található Szivárvány Tagiskolája kiemelkedő eredményeket ért el a részképesség-zavarral küzdő gyermekek felzárkóztatásának, oktatásának, nevelésének területén. Az itt alkalmazott újszerű, modern oktatási módszerek, terápiák elősegítik az itt tanuló diákoknál az ismeretek hatékony elsajátítását, s azoknak a mindennapi életben történő alkalmazását.

A szegedi székhelyű alapítvány az országban számtalan helyen élő kisdiák számára biztosítja a magas színvonalú művészeti oktatásban való részvételt.

Mártonné Ritter Mária a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója  és a Szegedi Táltos Szülőkör Egyesület  elnöke  és az egyesület 3000-nél is több támogatott kisdiákja várja mindazok felajánlását, akik szerint fontos a tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzésen alapuló általános iskolai és középiskolai oktatás, a modern szakképzés, a művészeti oktatás.

Adójának 1 százalékát, ajánlja a tehetséges gyerekek oktatására:
Szegedi Táltos Szülőkör Egyesület
Címe: 6723 Szeged, Pósz Jenő u. 2.
Adószáma: 18463536-1-06
 
"A gyermekek bámulatos lelki szolidaritása onnan ered, hogy szeretik az alkotást, és ebben minden gyermek az egész világon egy, amíg a nevelés meg nem rontja. Az a gyermek, aki nem alkot, kivétel."
Oskar Kokoschka
 
Bővebb információ:
 
Mártonné Ritter Mária elnök-igazgató
Kuruczné Hordós Márta igazgatóhelyettes

Nyomtatható 1%-os nyomtatvány

www.adoegyszazalek.com