Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6723 Szeged, Pósz J.u.2.

 

Intézményi önértékelés

Intézményünk 2009. nyarán alakult, működését 2009. szeptember 1-jén kezdte meg.

A szakmai fejlesztések intézményünk esetében egy előkészítő év során valósultak meg: Elkészítettük intézményünk Pedagógiai Programját, a kötelező szabályzatokat. A munkában elsősorban a nagy tapasztalattal rendelkező, jelenleg már intézményünkben tanító pedagógusok és az igazgató vettek részt.
A 2009/2010-es tanévben az intézményben csak a festészet tanszak működött. Ezt a tanévet felölelte a szakmai kapcsolatok építése. A 2010/2011-es tanévtől kezdődően egészült ki az oktatás a színjáték és a néptánc tanításával.
A tantestületet alkotó pedagógusok 90 %-a már dolgozott más művészeti iskolákban, szakmai tekintélyük és eddig elért szakmai munkájuk a garancia a kiemelkedő színvonalú munkára.

A tárgyi feltételek az intézmény fenntartójának jóvoltából teljesek, a jogszabályban előírt helyiségek, eszközök rendelkezésre állnak. A szükséges eszközök kiváló minőségűek, a tanszakvezető pedagógusok havi beszerzéssel a kötelező eszközökön felül az aktuális munkákhoz szükséges eszközök vásárlásával bővítik a telephelyek eszközkészletét.

A nevelőtestület 27 pedagógusból és az intézményt irányító igazgatóból áll.
Szakmai munkánkat a rendszeres értekezletek alkalmával hangoljuk össze.
Telephelyi értekezletek mellett havonta összértekezleteken beszéljük meg a felmerülő szakmai és aktuális teendőket.

1. Az alapítás évéhez viszonyítva az évfolyamok felmenő rendszerű működtetése
A festészet tanszakra járó diákok közel fele 1.évfolyamos, azonban a tavaly iskolánkban kezdett tanulókon kívül más művészetoktatási intézményben korábban már tanulmányokat folytató 2-3-4. évfolyamos tanulók is részt vesznek az oktatásban.

2. Országos, nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
"Ifjú Festőművészek" Nemzetközi Biennálé, Szeged - 2009.március
A meghívásos kiállítást workshop keretezte: A közös magyar és festői nyelvet beszélő fiatalok Magyarországról és a Vajdaságból, valamint Erdélyből hozták el a szűkebb környezetükben legsikeresebbnek ítélt munkáikat, melyeket zsűrizés után a műhelymunkák során készült alkotásokkal együtt állítottak ki a Szegedi Egyetem aulájában. A kiállítás anyaga vándorkiállítás formájában több települést bejárt (Zalaszentmihály, Inke, Zsana, Balotaszállás, stb).
A Család Éve alkalmából rajzpályázaton veszünk részt, melynek beadási határideje 2011. 09. 30. A pályamunkákat a Váci Püspökség írta ki.
Szintén jelenleg veszünk részt a "Vásárhelyi népi kézművesség formakincse" című pályázaton a Vásárhelyi Őszi Hetek alkalmából. Alkotásaink jelenleg készülőben vannak.

3. Országos, nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon elért eredmény (döntőn elért helyezést, díjazást elért tanulók/csoportok száma)
"Ifjú Festőművészek" Nemzetközi Biennálé, Szeged - 2009.március
Akvarell kategória:
I.díj: Marton Szandra, Szeged

Vegyes technika kategória:
II. díj: Szőke Tamás, Forráskút

Kollekció kategória:
II.díj (megosztva): Sári Jonka, Szeged

4. Megyei, területi versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon elért eredmények és részvétel
2010. márciusában Bács-Kiskun megyében közösen rendeztünk egy kiállítást. A szegedi telephelyeken kívül Zsana és Balotaszállás is részt vett az eseményen. A Nyitott Világ AMI valamennyi festészet tanszakos tanulója jelen volt rajzaival a kiállításon, melynek témája "Mesebeli állatok" volt.

5. Hagyományteremtő tevékenység
Az intézmény indulásának évében már festészeti találkozó szervezésében vettünk részt hagyományteremtő szándékkal.
Az idei tanévtől a hagyomány megyei körökkel bővült, melynek keretében minden telephely egy-egy tanévben felvállalja a szervezést az adott megyében, és az ott működő festészet tanszakos csoportoknak megyei kiállítást szervez.
A kiállítás megnyitására neves festőművészeket kér fel a szervező telephely, akik a kiállítás megnyitója után a tanulóknak, szülőknek, és pedagógusoknak az addigi összes munka elemzésével összekötve egy szakmai napot is tart.

Hagyományosan a minden évben megrendezésre kerülő községi és városi napok programsorozatába a Nyitott Világ Művészetoktatási Intézmény diákjai vállalják az egyik rendezvény díszletének kialakítását, létrehozását, valamint a polgármesterekkel folytatott egyeztetések értelmében kiállítási lehetőséghez jut a tanszak.

6. A művészeti ág nevelő-oktató tevékenységének fejlődését segítő rendszeres tanulói bemutatók, kiállítások, hangversenyek
A tanulók munkáiból évente három alkalommal rendeznek a telephelyek kiállítást: a félévi, az év végi vizsgamunkákból, valamint egyéni kiállításra kapnak a tanulók lehetőséget, mely elnyerésére a telephelyvezetőnél kell december végéig jelentkezni.

7. A nevelőtestület, a tanulók és a szülők együttműködése
A megyei fesztiválok megszervezésében a szülők segítségére és szervezőkészségére is számítunk.
A tanulók szülei kiveszik a részüket a kiállítás létrehozásában, a tanulók utaztatásában, valamit a szükséges kellékek beszerzésében.
A szülők a telephelyi év eleji szülői értekezleteken döntenek arról, hogy ki miben tud a csoportok rendelkezésére állni a tanév során.
A szülők és az iskola együttműködéséről jegyzőkönyv készült.

8. Érdekeltek (település, fenntartó, szülő, tanuló) elégedettsége
Az elégedettségi mérések a tavalyi tanévben megtörténtek.
Az intézmény által kiadott kérdőíveket a tanulók 85 %-a hozta vissza, és töltötte ki.
A mérések eredményeinek kiértékelése csatolva van a dokumentumokhoz a tanulói kérdőívekkel együtt.

9. Szakmai fejlesztésekben való részvétel, képzőként való közreműködés továbbképzéseken, országos szakmai rendezvényeken
2010. februárjában Országos Nyitott Világ Fórumot rendeztünk Szegeden. A megnyitó Kasza Ilona festészet tanár előadásával indult, melynek címe "Amit az AMI-ról tudni kell". A meghívottak között voltak telephelyeink tanárai és telephelyvezetői is.

10. Szakirányú pedagógus-továbbképzésben való részvétel
A tanárok a hétévenkénti pedagógus-továbbképzésben részt vettek, a kötelezően előírt pontokat megszerezték. Többen közülük ECDL bizonyítványt kaptak.

11. Pedagógus szakvizsgával rendelkező vagy jogszabállyal alapított díjban, kitüntetésben részesült, vagy szakmailag elismert művészeti tevékenységet folytató pedagógusok aránya
A tantestület tagjai a tanszakok vezetéséhez előírt végzettséggel rendelkező, több éve a művészetoktatásban dolgozó kiváló kolléga.
Gerjen telephelyünkön tanító Straubinger Ferenc művész-tanár rendszeresen rendez kiállításokat saját műveiből. Honlapunkon megtekinthető az erről készült újságcikk.
Csókási Kata szegedi telephelyünkön tanít. Kiállításai:
- 2006 "175 éves jubilleumi kiállítás" (Szolnok)
- 2006 "Tűzrománc" című kiállítás (Szeged)
- 2006 "Szimbólumok" (Szeged)
- 2006 Bemutatkozó kiállítás (Szeged)
- 2007 "Születés Hete" fesztivál (Szeged)
- 2007 "Magyar Kézművesség - 2007" (Budapest)
- 2007 A Domaszéki Művészeti Kör kiállításai (Domaszék, Mórahalom, Szeged)
- 2008 "Magyar Kézművesség - 2008" és "A Reneszánsz korának kézműves hagyományai" (Eredmény: kiállítás különdíja és "Kristály" közönségdíj)
- 2009 "Múlt motívumai, Jelen játékai, Jövő jelenségei" (Szeged)
- 2010 VII. Kelebiai Kárpát fesztivál (Kelebia)
- 2011 "180 éves a Verseghy Ferenc Gimnázium" (Szolnok)

12. Hátránykompenzáció érdekében végzett tevékenységi formák (kedvezmények, támogatások, pályázatok)
Tanulóink 56,5 %-a hátrányos helyzetű.
A módszertani megközelítésünk, valamint az óraszervezés együtt hivatottak biztosítani, hogy valamennyi gyerek egyenlő mértékben jusson hozzá a képzéshez, a fenntartó által biztosított anyagokhoz és humánerőforráshoz (például ha a családban nem biztosított, hogy a megkezdett munkát a tanuló otthon fejezhesse be, lehetőséget biztosítunk a tanórán kívüli befejezéshez; a csoportban résztvevő hátrányos vagy halmozottan hátrányos diákok számának megfelelően biztosítjuk az amúgy otthonról hozandó eszközöket, például törölköző, füzet, stb.
Halmozottan hátrányos tanulók esetén a fenntartó egyéb bevételeiből átvállalja a szülőtől az utazási költségeket.
Hátrányos helyzetű tanulóink számára pályázatokat írunk, tehetséges diákjainknak szponzort szervezünk.

13. Tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységi formák
Az iskola filozófiája és iskolaszintű módszertana a pedagógiai programunkban is hangsúlyos szerepet kapó tehetséggondozást helyezi előterébe: pedagógusaink rendszeresen vesznek részt tehetséggondozó fórumokon. Iskolánk tanulmányutakat szervez olyan oktatási intézményekbe, ahol a szakma legjobbjai tevékenykednek. Diákjaink a tanárok segítségével felkutatnak országos és területű megmérettetési lehetőségeket, pályázatokat, melyeken nagy lelkesedéssel vesznek részt. Tehetséges gyermekeink számára félévente írunk ki iskolai pályázatot, melyeken jó nevű helyi művészek bírálják el a tanulók teljesítményét és adnak nekik javaslatokat a továbblépésre.
Pedagógusaink egyéni fejlesztési tervet készítenek a csoportjaikban leginkább tehetségesnek induló tanulóik számára, melyet a tanulóval és a szülővel is egyeztetnek.
A fejlesztési tervek csatoltan megtalálhatók az intézményi önértékelés mellett.

14. A helyi adottságok, sajátosságok, igények figyelembe vétele az intézmény pedagógiai programjában és az ez alapján végzett nevelő-oktató tevékenységében
Intézményünk elsősorban kistelepüléseken működik, ahol délután más elfoglaltság a tanulók számára nincs, mivel a helyi önkormányzatok az anyaiskoláknak nem tudnak foglalkozásokat finanszírozni, azaz az egyetlen délutáni elfoglaltság a Nyitott Világ AMI által szervezett művészetoktatási csoportokon való részvétel.
Más, szomszédos településekre való utaztatás költségeit a szülők ezekben a szegény falvakban nem is tudnák vállalni. Vannak gyerekek, akik iskolánk szervezésében voltak először kiállításon.
A települések polgármesterei nagy örömmel fogadták a Nyitott Világ AMI által felkínált lehetőséget, mellyel a falvak élete is színesebb lett, mivel minden községi rendezvényen tanulóink is megmutatkoznak.
A fent említett speciális adottságokhoz igazodva állítottuk össze a helyi tantervet, mely a nevelési programunkon és alapfilozófiánkon felül a tantárgyak megválasztásában és összeállításában is jól tükröződik.

A szülőkkel és a tanulókkal a tanszakvezető pedagógus tartja a közvetlen kapcsolatot. A tanév elején az igazgató tájékoztatta a szülőket a beiratkozásról, a tanév rendjéről, a programokról, lehetőségekről, a legfontosabb időpontokról, melyek meghatározzák a tanév fő vonalát.
A tanév közi szülői értekezleteket a tanszakvezetők szervezik és tartják meg saját csoportjaiknak.

Szeretnénk a jövőben csoportjainkat ezekkel a létszámokkal továbbvinni, melyre a fent már említett települési adottságokból eredően jó esély van. A jelenleg működő tantestület stabilitásának megtartása mellett minél több hazai, nemzetközi versenyen szeretnénk megjelenni, szép eredményeket elérni. Ehhez a jól megválasztandó pedagógus-továbbképzések, szakmai kapcsolataink, iskola-közi szakmai rendezvényeink, tapasztalatcserék, és a belső továbbképzési programunk is garanciát jelent.

 

Szeged, 2010. október 26.

Márton Ádám
a fenntartó részéről