Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny - megyei forduló

A 2015. évi Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen az iskolánk tanulói közül 13-an indultak. Közülük a legszebb eredményt Mindszenti Balázs 2. osztályos tanuló érte el, aki megyei 2. lett. Pipicz András a 6. osztályosok között megyei 5. helyezést ért el. Mindszenti Gergő a 12. helyen végzett a 4. osztályosok között. Gratulálunk nekik a szép eredményért és a többi indulónak is a tisztes helytállásért.

 

Forrás: Táltos Iskola

BEIRATKOZÁS

TÁJÉKOZTATÓ
általános iskolai beiratkozás
2015.

időpontjai:
2015. április 8-17. 8.00-15.00 óra között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • tartózkodási hely igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához