Iskolánk felsős tanulóival rendhagyó történelemórákon, projektmunka keretében készültünk az október 6-ai megemlékezésre, az aradi vértanúk halálának évfordulójára.

Az ötödik osztályosokkal a 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kezdetével, a márciusi események alakulásával kapcsolatban végeztünk kutatómunkát: képeket gyűjtöttünk, valamint korabeli beszámolókat olvastunk és elemeztünk. A forradalom következő szakaszával, a fegyveres összecsapásokkal, csatákkal és a dicsőséges tavaszi hadjárattal a nyolcadik osztályos diákok foglalkoztak, akiknek munkájuk során a történeti ismereteik és a forrásanyagok mellett, térkép használati képességeikre is szükségük volt. Hetedikeseink elmélyülten ásták bele magukat azoknak az eseményeknek és körülményeknek a megvizsgálásába, amelyek hatására Világosnál véget értek szabadságharcunk álmai. A történések megértése érdekében különös hangsúlyt fektettünk az összefüggések feltárására és az ok-okozati következtetések levonására. A szabadságharc bukását követő megtorlás áldozatairól, az Aradon kivégzett 13 vértanúról és Batthyány Lajos, miniszterelnökről hatodik osztályosaink emlékeztek meg. Hogy a nevek mögött rejlő hősöket is megismerhessük, történeti forrásokat, beszámolókat olvastunk és elemeztünk, különös tekintettel hangsúlyozva vértanúink származását, a szabadságharcról való nézeteiket és dicső tetteiket, érdemeiket.

A projektmunka zárásaként az osztályok elkészítették plakátjaikat, amelyeket ünnepélyes keretek között mutattak be egymásnak. Tanulóink komoly csapatmunkáról, összefogásról és kreativitásról tettek tanúbizonyságot, miközben bővítették történelmi ismereteiket és saját munkájuk által érezhették át nemzeti ünnepünk jelentőségét.

Büszkék vagyunk Rátok!

"Táltos

"Táltos

"Táltos

"Táltos