TÁJÉKOZTATÓ
általános iskolai beiratkozás
2015.

időpontjai:
2015. április 8-17. 8.00-15.00 óra között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • tartózkodási hely igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához